Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Do końca stycznia przedsiębiorcy muszą rozliczyć się ze sprzedaży alkoholidlahandlu.pl za UM Warszawa - 28 stycznia 2019 11:37


Do 31 stycznia przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym oraz wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.

W przypadku niedotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może jeszcze zrobić to w ciągu 30 kolejnych dni – kwota do zapłaty zostanie wówczas powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2019 r., a w przypadku oświadczenia konieczne będzie wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej (w zależności od rodzaju posiadanego zezwolenia).

Niezłożenie oświadczenia i/lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie powoduje, że zezwolenie wygasa, a o nowe można wystąpić po 6 miesiącach.