Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółdzielcy mogą skorzystać ze szkoleń współfinansowanych z UEMarta Ogonek, dlahandlu.pl - 20 lipca 2010 07:55


Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości w Rzeszowie realizuje cykl szkoleń dla pracowników spółdzielni handlowych. Projekt skierowany jest do pracowników małych i średnich spółdzielni o profilu handlowym posiadających wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe.

Udział w projekcie "Nowa jakość - program szkoleń dla pracowników spółdzielni handlowych jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- W ramach projektu oferujemy udział w cyklu szkoleniowym z zakresu: technik sprzedaży w sklepie za ladą, profesjonalnej obsługi klienta, inwentaryzacji towarów handlowych, merchandisingu w sklepie, BHP dla sprzedawców, HACCP, komunikacji i autoprezentacji w zawodzie sprzedawcy oraz organizacji pracy sprzedawcy - tłumaczy Joanna Grabowiecka, koordynator ds. promocji i rekrutacji.

Obecnie szkolenia są wdrażane przy współpracy z oddziałami okręgowymi KZRS "SCH" i regionalnymi Związkami Rewizyjnymi na terenie całej Polski. - Udział w projekcie jest dla personelu spółdzielni okazją m.in. do: zdobycia cennej wiedzy i umiejętności praktycznych z szerokiego zakresu zagadnień związanych z handlem detalicznym, uzyskania wartościowych certyfikatów, poświadczających ukończenie każdego ze szkoleń oraz otrzymania profesjonalnych materiałów szkoleniowych - dodaje Joanna Grabowiecka