Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sobsmak Deli z sądowym nadzorcądlahandlu.pl - 29 stycznia 2019 14:02


Spółka Sobsmak Deli prowadząca sieć specjalistycznych sklepów mięsnych na terenie aglomeracji warszawskiej ma tymczasowego nadzorcę sądowego.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadomił, że 8 stycznia dokonano zabezpieczenia majątku dłużnika Sobsmak Deli Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Konrada Hofmana.

Firma prowadziła sieć sklepów mięsnych m.in. w Warszawie, Otwocku, Legionowie, Józefowie i  Wołominie.

Właścicielem spółki jest Elżbieta SOBIECH.