Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Platforma Żywieniowa - nowe rozwiąznie dla rynku rolno-spożywczegoportalspozywczy.pl - 29 stycznia 2019 14:53


29 stycznia 2019 r. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na realizację zadań w ramach projektu "Platforma Żywnościowa" pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych, Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Do zadań tych należeć będą: opracowanie studium wykonalności projektu; opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania "Platformy Żywnościowej".

Oferta konsorcjum w składzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) wygrała przetarg na realizację projektu pt. „Platforma Żywnościowa” ogłoszonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego został zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowy dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce. Koordynatorem jego realizacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spotkanie, na którym doszło do podpisania umowy na realizację projektu Platforma Żywnościowa, otworzył minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, który powiedział:

- Polskie rolnictwo jest rolnictwem wysoce towarowym i nadwyżkowym. Musimy lokować na rynku już nie tylko krajowym ale także na rynkach międzynarodowych, znaczną część nadwyżek polskiej żywności. Widzimy głęboką dysproporcję między producentami rolnymi, ich pozycją w łańcuchu "od pola do stołu" a innymi uczestnikami tego łańcucha. To dotyczy zarówno przetwórstwa rolno-spożywczego jak i handlu i dystrybucji. Dlatego szukanie szczególnie nowoczesnych rozwiązań, które mają pozwolić producentom rolnym uzyskiwać satysfakcjonującą, ekonomicznie uzasadnioną cenę produktu na rynku jest działaniem bardzo ważnym, które powinno być zawsze realizowane - mówił.

Projekt Platforma Żywnościowa jest nowatorskim rozwiązaniem na rynku polskim, które za pomocą nowych technologii ma być odpowiedzią na kojarzenie ofert dużych producentów rolnych oraz odbiorców, poszukujących jednolitych partii produktów rolnych w znacznych ilościach.

Głównym celem projektu jest utworzenie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi, która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie - kontraktów terminowych.

- Grupa Kapitałowa GPW uwzględniła uruchomienie platformy obrotu towarami rolnymi w aktualnej strategii do 2022 roku. Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami na rynku finansowym a także towarowym, dlatego też jesteśmy przygotowani do prowadzenia pionierskiego projektu uruchomienia "Platformy Żywnościowej". Zdajemy sobie sprawę z wymiaru projektu, który ujęty został w strategicznych dokumentach rządowych- powiedział prezes GPW, Marek Dietl.