Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przychody i zysk Amazon powyżej oczekiwańPAP Biznes - 1 lutego 2019 10:15


Amazon miał w czwartym kwartale 2018 roku 6,04 USD zysku na akcję, podczas gdy rynek oczekiwał zysku na poziomie 5,68 USD na akcję. Po publikacji raportu z wynikami akcje Amazona w handlu pozasesyjnym rosną ponad 3 proc.

Przychody Amazona w czwartym kwartale wyniosły 72,4 mld USD, wobec oczekiwanych 71,9 mld USD.

W pierwszym kwartale 2019 roku Amazon oczekuje przychodów ze sprzedaży netto między 56 a 60 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku między 10 a 18 proc.

Zysk operacyjny ma zgodnie z oczekiwaniami spółki wynieść w pierwszych trzech miesiącach tego roku między 2,3 a 3,3 mld USD, wobec 1,9 mld USD przed rokiem.

Przez ostatni rok akcje Amazona wzrosły 18 proc. Ze swoją rynkową kapitalizacją na poziomie ponad 840 mld USD spółka jest najdroższą giełdową spółką na świecie.