Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Panattoni Europe: E-handel zmienia rynek magazynowydlahandlu.pl - 6 lutego 2019 11:36


Dynamiczny rozwój e-handlu przyczynił się do gwałtownego wzrostu inwestycji magazynowych dedykowanych sprzedawcom internetowym – ocenia Robert Dobrzycki, dyrektor generalny Panattoni Europe. E-handel odpowiada dziś za około 30 proc. działalności Panattoni, podczas gdy pięć lat temu było to zaledwie poniżej 5 proc. Udział handlu tradycyjnego w całości rynku zmniejsza się i jest wypierany przez sprzedaż w Internecie.

- 2-3 lata temu wszyscy wiedzieliśmy, że e-handel wywrze znaczący wpływ na logistykę, jednak jego znaczenie jako czynnika motywującego i dominanty krajobrazu okazało się jeszcze istotniejsze niż przewidywaliśmy. Pozycja tradycyjnego handlu detalicznego obniżyła się w ogromnym stopniu. Nikt nie spodziewał się tak szybkiego i tak intensywnego rozwoju tego trendu. W ciągu 12 ostatnich miesięcy wielu inwestorów zaczęło postrzegać obiekty logistyczne za najkorzystniejszą i najbardziej perspektywiczną klasę aktywów. Rozpoczęli oni nabywanie nieruchomości w tym sektorze, traktując jako zabezpieczenie przed skutkami słabszych wyników posiadanych przez siebie obiektów handlowych – mówi Robert Dobrzycki.

Jak ocenia, budynki przeznaczone na działalność e-handlową charakteryzują się wyższym poziomem zaangażowania siły roboczej niż w przypadku typowych magazynów, a zatem czynnik bliskości geograficznej klienta wprawdzie jest nadal istotny, jednak wyższy priorytet zyskują zasoby ludzkie. - Operatorzy e-handlu proszą nas o wynajdywanie terenów pod pokaźne centra dystrybucyjne położone blisko dużych ośrodków będących źródłem kadry zawodowej, ale też mamy wiele zapytań o mniejsze obiekty, położone znacznie bliżej klienta - mówi.

Wzrost udziału e-handlu w rynku jest bardzo pozytywnym trendem dla tego sektora, gdyż realizacja zamówień internetowych wykorzystuje trzykrotnie więcej powierzchni dystrybucyjnej od tradycyjnych obiektów handlowych.

- E-handel odpowiada dziś za około 30 proc. naszej działalności, gdzie jeszcze pięć lat temu było to zaledwie poniżej 5 proc. Udział handlu tradycyjnego w całości rynku zmniejsza się i jest wypierany przez sprzedaż w Internecie. Przykłady takich procesów obserwować można w budynkach wykorzystywanych przez naszych klientów z branży handlu detalicznego na potrzeby tradycyjnej dystrybucji do sklepów oraz na potrzeby e-handlu: ten ostatni obszar stopniowo przejmuje powierzchnie przyporządkowane pierwotnie do sprzedaży tradycyjnej – mówi Robert Dobrzycki.