Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kosmetyki Radosława Majdana wchodzą na półki Drogerii Naturadlahandlu.pl - 12 lutego 2019 11:28


Spółki Vabun S.A. 18 stycznia 2019 roku zawarła umowę ze spółką Natura Sp. z o.o. z siedzibą Łodzi. Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych zobowiązań stron w zakresie dostawy produktów marki Vabun na rzecz Drogerii Natura i dalszej sprzedaży tych towarów w ramach sieci Natura oraz w zakresie świadczenia przez Drogerie Natura usług na rzecz spółki. Ponadto na mocy umowy Vabun zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać spółce Natura perfumy i kosmetyki marki Vabun określone każdorazowo w zamówieniu.

Drogerie Natura to obecnie jedna z największych i najdłużej działających sieci na polskim rynku kosmetycznym. Spółka Natura (dawniej Polbita Sp. z o.o.), do której należą Drogerie Natura, jest jednym z najbardziej liczących się podmiotów na rynku dystrybucji i sprzedaży kosmetyków. Obecnie Drogerie Natura to sieć ponad 276 sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W celu jak najlepszego wykorzystania wzajemnej synergii obydwu przedsiębiorstw, w pierwszej kolejności do sprzedaży w punktach sieci Drogerii Natura trafią produkty: woda perfumowana męska Vabun Classic EDP 100ml, woda perfumowana męska Vabun Gold EDP 100ml, woda perfumowana męska Vabun Sport EDP 100ml oraz woda perfumowana damska Vabun for Lady No.1 EDP 50ml

Jednocześnie strony nie wykluczają wprowadzenia kolejnych produktów marki Vabun, w tym perfum i kosmetyków, które będą objęte najbliższym rebrandingiem, na który Vabun pozyskał środki pieniężne z funduszy UE.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością zakończenia współpracy przez dowolną ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

- Zarząd spółki zdecydował o publikacji informacji z uwagi na fakt, iż spodziewany wzrost przychodów z tytułu realizacji umowy szacowany jest na ok. +160 proc. w skali r/r. Skalę wzrostu przychodów ze sprzedaży perfum i kosmetyków oszacowano na bazie dotychczasowych wyników sprzedaży w sieciach i punktach sprzedaży towarów spółki. Jednocześnie w opinii zarządu zawarcie umowy stanowi dowód na uznanie wysokiej jakości produktów marki Vabun, ich rosnącego potencjału sprzedaży oraz umocnieniu rozpoznawalności i ekspansji na polskim rynku kosmetyków i perfum - czytamy w komunikacie.