Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Związki zawodowe w kolejnych placówkach Castoramydlahandlu.pl - 13 lutego 2019 13:54


Pracownicy z Bydgoszczy dołączyli do NSZZ "Solidraność " w Castoramie. Niebawem powstanie kolejny oddział.

Specjalne przesłanie do pracowników Castoramy skierował Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem jedynie związki zawodowe są w stanie być liczącą się stroną dla pracodawców.

- Apeluję i proszę: zapisujcie się do profesjonalnego związku zawodowego ( ...). Tylko w sile można wynegocjować lepsze warunki pracy i godziwe wynagrodzenie - powiedział.