Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Intersport zmniejsza stratę i rośnie w e-commercedlahandlu.pl - 13 lutego 2019 14:12


Intersport Polska S.A. poinformowała, że według wstępnych szacunków łączne przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2018 roku wyniosły 48 247 tys. zł, czyli o 5,5 proc. mniej niż w IV kwartale 2017 roku (było: 51 076 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 58 proc. Jednocześnie, w związku z restrukturyzacją sieci handlowej, powierzchnia sprzedaży w IV kwartale 2018 roku była mniejsza rok do roku o 5,4 proc.

Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: fitness damski, buty sportowe, rowery i running, zaś największe spadki sprzedaży w kategoriach: turystyka i narciarstwo - głównie ze względu na wysokie temperatury utrzymujące się w październiku i listopadzie.

W IV kwartale 2018 roku spółka poprawiła rok do roku wynik finansowy o 9 proc. odnotowując stratę brutto w wysokości 3.163 tys. zł (było: 3.474.tys. zł).

Narastająco od stycznia do grudnia 2018 roku sieć Intersport Polska S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 182.340 tys. zł, czyli o 0,9% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 183.934 tys. zł), przy czym sprzedaż w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) była większa o 0,4%.

Jednocześnie spółka poprawiła w tym okresie wynik finansowy o 41,6% rok do roku zmniejszając stratę netto do poziomu 5.255 tys. zł (w 2017 roku strata netto wyniosła 8.999 tys. zł) i wypracowała EBITDĘ w wysokości 1.054 tys. zł czyli o 4.941 tys. zł wyższą r/r (w 2017 roku była na poziomie: -3.887 tys. zł).