Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Merlin Group z przychodami na poziomie 63 mln złdlahandlu.pl - 14 lutego 2019 08:59


Zarząd Merlin Group podał, że wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług Grupy Kapitałowej w 2018 roku wyniosły 63 036 280 zł.

Jednocześnie zarząd wskazuje, że przychód uwzględnia również sprzedaż realizowaną przez Profit M sp. z o.o. w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2018, której 100 proc. udziałów spółka nabyła w 5 listopada 2018 roku.

Z uwagi na fakt, iż Profit M sp. z o.o powstała w związku z przekształcenia Profit M sp.j. sp. z o.o. w Profit M sp. z o.o., zgodnie z ustawą o rachunkowości zaistniała konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzednika prawnego Profit M sp. z o.o..

W przypadku, gdyby spółka Profit M była częścią Grupy Kapitałowej Merlin przez cały 2018 rok skonsolidowane przychody Grupy wyniosłyby 115 881 603 zł.