Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Carrefour wesprze rodzimych producentów mlekadlahandlu.pl - 14 lutego 2019 10:48


Wspólne centrum zakupów Envergure, które negocjuje ceny dla grup Carrefour i U Enseigne, ogłosiło, że obie spółki zawarły cztery umowy z Lactalis, Sodiaal, Yoplait i Laïta, mające na celu zwiększenie przychodów dla około 28 000 francuskich producentów mleka.

W ramach partnerstwa ponad 500 milionów produktów mlecznych wyprodukowanych we Francji i sprzedanych w punktach detalicznych Carrefour i U Enseigne Group będzie generować wyższe dochody dla producentów. W szczególności umowy te obejmują marki Président, Lactel, La Laitière, Lanquetot, Lepetit, Chaussée aux Moines, Yoplait, Yop, Petits Filous, Perle de lait, Entremont, Candia i Paysan.

- Porozumienia spełniają wymagania producentów mleka i formalizują pełny i bezwarunkowy wkład, jaki Carrefour i U Enseigne robią, aby zwiększyć ich dochody - poinformował Carrefour.

Carrefour i U Enseigne pokazują tym samym, że sprzedawcy detaliczni i przetwórcy mogą zaproponować konkretne rozwiązania problemów związanych z dochodami producentów, w pełni zgodnie z inicjatywą rozpoczętą przez Francuską Konferencję Żywnościową.