Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Do 2025 roku wszystkie produkty drobiowe dostarczane dla IKEA Food będą spełniały kryteria programu „Better Chicken”dlahandlu.pl - 28 lutego 2019 09:28


Program „Better Chicken” został opracowany specjalnie w celu dopasowania go do łańcucha dostaw IKEA. Praca nad programem odbywała się na poziomie globalnym przy udziale ekspertów, organizacji pozarządowych oraz dostawców. IKEA Food postanowiła zaktualizować program "Better Chicken", aby bardziej klarownie wyjaśnić niektóre wymagania i dostosować sformułowania do European Chicken Commitment.

Celem programu „Better Chicken” jest zagwarantowanie, że hodowla brojlerów jest zgodna z kryteriami sprzyjającymi ich dobrostanowi, dotyczącymi m. in. zapewnienia odpowiedniej przestrzeni (maksymalna gęstość hodowlana 30 kg/m²), właściwego oświetlenia, urozmaicenia warunków bytowania czy stosowania wolniej rosnących odmian o lepszych wskaźnikach zdrowotnych. Uwzględnia również odpowiedzialne stosowanie antybiotyków oraz minimalizację kluczowych, negatywnych skutków środowiskowych, takich jak np. wylesianie i zanieczyszczenia, których źródłem są nawozy zwierzęce. Część wymogów zostanie spełniona do końca 2020 roku, a zgodność ze wszystkimi kryteriami zostanie osiągnięta najpóźniej do 2025 roku.