Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Agora będzie rozwijała sieć gastronomiczną Pasibusdlahandlu.pl - 28 lutego 2019 18:46


Zarząd Agory S.A. podał, że 28 lutego Helios, spółka zależna Agory, rozpoczęła negocjacje z częścią wspólników spółki Food for Nation, będącej właścicielem sieci gastronomicznej prowadzonej pod marką Pasibus, w przedmiocie wspólnego rozwoju marki Pasibus.

Warunkiem nawiązania współpracy jest uzgodnienie szczegółowych zasad kooperacji oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie, 28 lutego Step Inside (spółka celowa) i FFN podpisały umowę współpracy, na podstawie której Step Inside jest, między innymi, uprawniona do prowadzenia do 10 lokali pod marką Pasibus. W tym celu Helios dofinansował spółkę Step Inside kwotą 10 mln złotych.

W przypadku uzyskania zgody Prezesa UOKiK i zawarcia umowy inwestycyjnej, wspólnicy obejmą udziały w Step Inside, która następnie otworzy łącznie do 40 lokali pod marką Pasibus w ramach
spółki Step Inside.