Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Carrefour Polska: Czerpiemy z potencjału różnorodnościportalspozywczy.pl - 7 marca 2019 12:35


Firmy z branży spożywczej i handlowej od kilku lat uzupełniają niedobory kadrowe pracownikami z zagranicy m.in. z Ukrainy. - Carrefour realizując politykę zatrudnienia w Polsce, od lat czerpie z potencjału różnorodności. Wyzwania związane z rekrutacją i retencją pracowników w tak wymagającej branży jak handel detaliczny sprawiają, że jako pracodawca, otwieramy nowe możliwości zarówno dla firmy, jak i lokalnych społeczności oferując zatrudnienie i rozwój - informuje biuro prasowe Carrefour Polska.

- Obecnie zatrudniamy ponad 14 000 pracowników, wśród nich są obywatele innych krajów, także Ukrainy. Ze względu na międzynarodowy charakter Grupy Carrefour, multikulturowe środowisko pracy jest częścią naszego modelu biznesowego - podaje biuro prasowe sieci.

Sieć podkreśla, że firma Carrefour jako pierwsza w Polsce sieć spożywcza podpisała Kartę Różnorodności, której celem jest wyrównanie szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.