Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Były prezes UOKiK: 20 proc. obecność marki własnej jest trudna do ustalenia dla dostawcydlahandlu.pl - 11 marca 2019 09:48


Intencją ustawodawcy w dodaniu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 17d było dążenie do ochrony drobnych dostawców, którzy powinni mieć szansę sprzedaży swoich towarów pod swoją marką a nie tylko pod markami sieci; przepis ten nakierunkowany był zatem na przeciwdziałanie ekonomicznej dominacji sieci handlowych, oferujących pod własnymi metkami cudze produkty i eliminujących znaki towarowe producentów. W praktyce pomimo niewątpliwie racjonalnej intencji ustawodawcy przepis ten pozostał martwy, co specjalnie nie dziwi - komentuje Cezary Banasiński, były prezes UOKiK, prowadzący obecnie Instytut Prawa Konkurencji sp. K.

Art. 17d uznk został oparty bowiem na pojęciach potocznych, które nie mają nie tylko definicji ustawowych ale nawet definicji ekonomicznych („sieć sklepów dyskontowych”), a ponadto wskazana w tym przepisie 20 procentowa wartość obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych jest niezwykle trudna do ustalenia dla dostawcy. A przecież ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oparta została na zasadzie dochodzenia roszczeń przez jednego przedsiębiorcę od innego w trybie postępowania prywatnoprawnego przed sądami powszechnymi.
Sprzedaż towarów po niskich, a nawet zaniżonych cenach na rynkach konkurencyjnych nie godzi w interesy konsumentów, a zatem nic dziwnego, że UOKiK nie podejmuje działań w tej sprawie. De facto zatem - jak pokazuje doświadczenie - przepis ten od początku skazany był na brak możliwości jego stosowania w praktyce.
Trzeba natomiast zaznaczyć, że przepis art. 17d uznk stracił od 12 lipca 2017r. na znaczeniu. Od tego terminu obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Na jej podstawie organ administracji, czyli Prezes UOKiK może podjąć działania w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży rolno-spożywczej. Prezes UOKiK dysponuje instrumentami ochrony również przedsiębiorców, którzy są adresatami art. 17d uznk, jednak podejmuje te działania zawsze w interesie publicznoprawnym - podsumowuje Cezary Banasiński Instytut Prawa Konkurencji sp. K.