Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ruch liczy, że całość kupi Orlen. Poczta się wycofałapress.pl - 11 marca 2019 12:56


Poczta Polska zakończyła proces badań due dilligence Ruchu i wycofała się z udziału w dalszych etapach postępowania – informuje Ruch. Dystrybutor liczy, że całość przedsiębiorstwa kupi PKN Orlen - podaje press.pl

Wycofanie poczty nie wpływa na proces restrukturyzacji spółki.

Poczta Polska podaje, że jest zainteresowana rozmowami z PKN Orlen jako potencjalnym nabywcą Ruchu. – Ewentualna decyzja w sprawie zaangażowania Poczty Polskiej w ogólnopolski kolportaż prasy powinna być uzależniona od uzyskania przez spółkę zewnętrznego finansowania deficytowego obszaru działalności spółki Ruch SA – informuje Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej.

Plan naprawy Ruchu zakłada wydzielenie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa (detalicznej i kolportażowej) w celu ich sprzedaży na rzecz inwestorów. Transakcja powinna nastąpić najpóźniej do końca czerwca.