Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Do 15 marca sieci musiały wnieść opłatę recyklingową. Czy za rok zapłacą więcej?dlahandlu.pl - 18 marca 2019 14:35


Do 15 marca sieci musiały zapłacić opłatę recyklingową za tzw. foliówki.  Czy rząd szykuje zmianę przepisów? Jeszcze w październiku ministerstwo podawało,  że nie planuje zmian.

Niedawno, serwis money.pl pisał, że że w resorcie środowiska trwają prace nad rozszerzeniem opłatą recyklingowej i objęciem nią wszystkich torebek foliowych - tych grubszych i cieńszych.

Jak podaje money.pl, Biedronka kontrolująca około 20 proc. sprzedaży żywności w naszym kraju znalazła sposób na obejście ustawy. Klientom sprzedaje reklamówki grubsze niż 50 mikrometrów. Inkasuje od każdej 25 gr, ale do budżetu odprowadza tylko VAT. Zamiast VAT plus opłatę recyklingową. Podobnie robią inne sieci.

W styczniu rząd dokonał już drobnych zmian w tym zakresie. Sieci muszą przekazywać opłaty do właściwego marszałka województwa.

- Zmienione przepisy przewidują przekazywanie przez prowadzących jednostki handlowe środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe. Jednocześnie termin przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej, tj. 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, nie ulega zmianie. Przepisy nie przewidują przy tym obowiązku przekazywania przez prowadzących jednostki handlowe jakichkolwiek deklaracji lub sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych - poinformowało ministerstwo.

Poza tym jeszcze w październiku, Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu ministerstwa środowiska, w odpowiedzi na interpelację poselską podał, że w ministerstwie nie są planowane zmiany przepisów prawa w zakresie objęcia opłatą recyklingową toreb na zakupy z tworzywa sztucznego powyżej 50 mikrometrów. 

- Przepisy ograniczające zużycie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego zostały wprowadzone w związku z transpozycją do przepisów krajowych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Powyższa dyrektywa definiuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a więc te których zużycie należy ograniczyć, jako torby o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. W taki sam sposób zostały zdefiniowane też torby objęte opłatą recyklingową w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.). W związku z powyższym informuję, że objęcie przepisami ww. ustawy jedynie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego jest wprost transpozycją prawa UE w tym zakresie - pisał podsekretarz stanu.