Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Carrefour i Google rozpoczynają współpracę w Polsce. Sieć liczy na wzrost sprzedażydlahandlu.pl - 19 marca 2019 12:41


Zwiększenie sprzedaży i oddziaływania marki w Internecie, rozwój technologii mobilnych, a także wprowadzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań omnikanałowych – takich efektów spodziewa się Carrefour wdrożeniu w Polsce współpracy z Google.

Jak tłumaczy Carrefour, sieć chce stworzyć dla klientów wzorowe środowisko omnikanałowe, a także dąży do bycia liderem w zakresie innowacji oraz sprzedaży żywności przez Internet. - W dniu dzisiejszym, zrobiliśmy kolejny krok w tym kierunku, przenosząc globalne porozumienie Carrefour i Google, na poziom lokalny - powiedział Christophe Rabatel, prezes Carrefour Polska. - Łączymy siły i nasze know-how, zarówno w obszarze digitalu, jak również handlu detalicznego, aby zrewolucjonizować polski rynek w 3 wymiarach: handlu internetowego, mobilnego oraz, aby wzmocnić pozycję naszej marki w Internecie. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści nie tylko polskim klientom, ale także całemu rynkowi detalicznemu w Polsce - dodał Rabatel.

Współpraca między Carrefour i Google na polskim rynku będzie koncentrowała się na trzech filarach, ustanowionych na podstawie celów biznesowych Carrefour: 1) zwiększeniu zakupów i portfela mobilnych klientów Carrefour; 2) wsparciu sieci w staniu się ulubionym i preferowanym e-detalistą w Polsce, m.in. poprzez zautomatyzowaną komunikacji czy nowe rozwiązania technologiczne; 3) digitalizację i zmaksymalizowanie oddziaływania marki Carrefour w Internecie.

W ramach partnerstwa, Google udostępni sieci swój know-how oraz unikalne narzędzia w zakresie cyfryzacji, nowych technologii i sztucznej inteligencji, a Carrefour podzieli się swoim doświadczenie w zakresie produktów, zarządzania sklepami tradycyjnymi i internetowymi oraz danymi pochodzącymi z kanałów online i mobilnych.

Google będzie również wspierać Carrefour w zakresie szkoleń i warsztatów dla pracowników sieci, rozwijając ich kluczowe kompetencje digitalowe oraz pomagając w szybszym zaadaptowaniu się do zmian w ramach transformacji cyfrowej sieci.

Globalne partnerstwo między Grupą Carrefour i Google zostało nawiązane w czerwcu ubiegłego roku. W jego ramach firmy zobowiązały się współpracować w 3 obszarach: 1) obecności Carrefour na nowej stronie internetowej Google oraz w ramach Asystenta Google we Francji, 2) stworzenia laboratorium innowacji Carrefour i Google oraz 3) przyspieszenie digitalizacji całej Grupy Carrefour.