Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Inwestor Piotra i Pawła oraz Bać-Polu z 12 mln zł straty za 2018 r.dlahandlu.pl - 21 marca 2019 09:52


Capital Partners, inwestor m.in. takich sieci jak Piotr i Paweł oraz Bać-Pol (obie spółki są obecnie w sanacji), zanotował dużą stratę za 2018 r. w wysokości prawie 12 mln zł. Fundusz podaje, że ciągu najbliższych miesięcy będziemy znali odpowiedź czy Piotr i Paweł znalazł inwestora. W przypadku spółki Bać-Pol inwestor nie jest zaangażowany w restrukturyzację firmy.

- Podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu w ten projekt (Piotr i Paweł - red.) mając świadomość wielu ryzyk, z których część się zmaterializowała. Jest to złożona, pracochłonna i wymagająca współpracy wielu stron transakcja. Pomimo niezrealizowania w zakładanym czasie scenariusza podstawowego, który przewidywał, że nasza inwestycja umożliwi dokończenie rozpoczętego przez Santander Bank Polska S.A. procesu pozyskiwania inwestora strategicznego dla Grupy Piotr i Paweł, w ramach trwającego postępowania sanacyjnego, dokładamy wszelkich starań, żeby pozyskać inwestora. Spodziewam się, że w ciągu kliku najbliższych miesięcy będziemy mieli jednoznaczne odpowiedzi dotyczące tej inwestycji - czytamy w liście Pawła Bali, prezesa zarządu Capital Partners.

Spółka dostrzega zagrożenia związane z sytuacją dwóch spółek portfelowych funduszu Capital Partners Investment I FIZ, działających w sektorze handlu detalicznego – BaćPol S.A. oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Obydwie spółki znajdują się obecnie w sytuacji otwartych postępowań restrukturyzacyjnych i w przypadku braku ich powodzenia wycena tych lokat ulegnie prawdopodobnie znaczącemu obniżeniu. W przypadku Grupy Piotr i Paweł fundusz aktywnie współpracuje ze spółką, bankami finansującymi i zarządcą oraz prowadzi aktywne działania zmierzające do możliwie szybkiego pozyskania inwestora. W przypadku BaćPol, między innymi ze względu na niski udział procentowy w kapitale i głosach oraz postawę wiodących akcjonariuszy, fundusz nie jest aktywnie zaangażowany w proces restrukturyzacji i ma bardzo ograniczony dostęp do informacji o bieżącej sytuacji w spółce.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej Capital Partners w 2018 roku wyniosły 11 835,86 tys. zł w porównaniu do 26 099,98 tys. zł w 2017 r. Strata netto to 11 939,11 tys. zł w porównaniu do 15 231,72 tys. zł zysku w roku 2017.

Przypomnijmy, że w lutym 2019 r. UOKiK wydał zgodę na przedłużenie posiadania sieci Piotr i Paweł przez TFI Capital Partners do 21 lutego 2020 roku, czyli o kolejny rok. Decyzja została wydana w błyskawicznym tempie 5 dni roboczych.

22 lutego 2018 roku TFI Capital Partners przejął 100 proc. udziałów w sieci Piotr i Paweł bez konieczności uzyskiwania zgody UOKiK na tę transakcję ze względu na wyjątek mówiący, że z konieczności uzyskiwania zgody na koncentrację wyłączone jest: "czasowe nabycie lub objęcia przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia" oraz że: "a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów". 22 lutego 2019 minął rok od tej transakcji. W tym czasie sieci udało się sprzedać kilka sklepów, które działają obecnie pod logo Biedronka oraz Carrefour.