Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Outdoorzy skupiają się na właściwym doborze asortymentupr, dlahandlu.pl - 21 marca 2019 11:26


Outdoorzy, spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, zakończyła 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 osiągnięciem przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1.566 tys. zł wobec 1.324 tys. zł rok wcześniej. Głównym celem zarządu pozostaje odpowiedni dobór asortymentu, aby możliwy był dalszy wzrost rentowności.

Spółka istotnie zmniejszyła stratę netto w 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 do niecałych 3 tys. zł z 43 tys. zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2017/2018 oraz zwiększyła przychody netto ze sprzedaży o ponad 18%. Warto również dodać, że spółka w 1 kw. roku obrotowego 2018/2019 zanotowała zysk ze sprzedaży na poziomie 16 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej w kwocie 10 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej miała stratę zarówno ze sprzedaży, jak i z działalności operacyjnej.

W styczniu 2019 r. firma zadecydowała o dalszym rozwoju marki NATURHIKE i rozpoczęła przygotowania do dokonania zamówienia kolejnej partii towaru. Podjęta decyzja o zwiększaniu zamówienia na sezon wiosna/lato 2019 roku podyktowana była pozytywnym przyjęciem tej marki i wysoką sprzedażą produktów w trakcie sezonu wiosna/lato 2018 roku. Outdoorzy S.A. oczekują, że dzięki zwiększeniu zatowarowania w produkty NATURHIKE możliwy będzie jeszcze bardziej pozytywny odbiór tych produktów na rynku, co przyczyni się do wzrostu sprzedaży oraz osiąganej na niej marży w ciągu całego roku obrotowego.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi prace nad nową platformą on-line, której uruchomienie powinno nastąpić w najbliższych miesiącach.

W roku obrotowym 2017/2018 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 148 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 7.225 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Outdoorzy S.A. sięgnął 137 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 7.344 tys. zł.