Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

LPP liczy na poprawę wizerunku i obniżkę kosztów dzięki połączeniu z firmą zależnądlahandlu.pl - 27 marca 2019 10:09


Spółka LPP w dniu 25 marca 2019 roku podjęła decyzję o zamiarze transgranicznego połączenia z jednoosobową spółką zależną Gothals Ltd. W konsekwencji połączenia LPP SA przejmie całość majątku Gothals Ltd, w tym prawa do znaków towarowych.

- W ocenie Zarządu połączenie przyczyni się do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej LPP. Jednocześnie LPP SA zwraca uwagę, iż do finalizacji połączenia wymagane będą zgody Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – informuje spółka w komunikacie.

Przypomnijmy, LPP po raz pierwszy poinformowała o zamiarze połączenia ze spółką zależną Gothals Ltd cztery lata temu. W komunikacie z 25 maja 2015 roku spółka tłumaczyła, że długookresowym celem połączenia jest wewnętrzna restrukturyzacja funkcjonalna oraz majątkowa, a także uproszczenie struktury kapitałowej grupy LPP SA, skutkujące optymalizacją kosztów.

W ramach restrukturyzacji majątkowo-finansowej w grudniu 2014 roku została zlikwidowana spółka Jaradi Ltd z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej majątek, w tym znaki towarowe RESERVED, Cropp, House, MOHITO,i SiNSAY, zostały przeniesione do Gothals, będącej podmiotem w pełni zależnym od LPP.

Połączenie transgraniczne LPP z Gothals Ltd ma doprowadzić do zakończenia procesu kumulacji praw do wszystkich znaków towarowych LPP (RESERVED, Cropp, House, MOHITO, SiNSAY) w ramach samej spółki LPP (a nie jak dotychczas w spółkach w ramach grupy LPP). Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której LPP stanie się wyłącznym podmiotem kumulującym wszystkie kluczowe aktywa i zarządzającym wszelkimi procesami biznesowymi w Grupie Kapitałowej LPP – tłumaczyła wówczas firma.

To nie wszystko. LPP szacowała wtedy także, że przejrzysta struktura grupy LPP oraz skupienie kluczowych funkcji oraz aktywów w spółce dominującej (LPP) powinna pozytywnie wpłynąć na jej postrzeganie przez rynek i otoczenie biznesowe oraz uprościć procesy wewnątrzgrupowe. Obniży ponadto koszty operacyjne.

- W konsekwencji przejścia wszystkich aktywów i pasywów Gothals na LPP w drodze sukcesji uniwersalnej, LPP stanie się bezpośrednim podmiotem posiadającym prawa do znaków towarowych (RESERVED, Cropp, House, MOHITO, SiNSAY) jako jednego z podstawowych aktywów, szczególnie istotnych na rynku handlu odzieżą i towarami powiązanymi – czytamy w komunikacie z 2015 roku.