Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Magazyny Tesco w Polsce uzyskały certyfikat z zakresu bezpieczeństwa pracymojetesco.pl - 29 marca 2019 11:10


Centra dystrybucji Tesco w Polsce otrzymały certyfikat ISO 45001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem sieci jest teraz wdrożenie wymaganych przez system wymagań do wszystkich centrów dystrybucji w Europie.

-  Bezpieczeństwo naszych koleżanek i kolegów to dla nas priorytet. Nieustanie koncentrujemy się na ulepszaniu standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy, zaś naszym celem jest minimalizacja skali urazów i chorób zawodowych, by Tesco stawało się jeszcze bezpieczniejszym miejscem pracy. Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki na tym polu zostały docenione przez niezależnych audytorów. Certyfikat ISO 45001 oznacza coś więcej niż to, co zwyczajowo rozumiemy jako procedury i tematy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Standard ten kładzie szczególny nacisk na budowanie środowiska pracy, w którym zapobiegamy sytuacjom ryzykownym i nieustannie pracujemy nad ulepszeniami. Oznacza to promowanie kultury bezpieczeństwa, w którą angażujemy również naszych zewnętrznych partnerów biznesowych. Naszym celem jest minimalizowanie ryzyka, przez eliminowanie potencjalnych zagrożeń i odstępstw od standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy - podaje sieć w informacji kierowanej do swoich pracowników.

Wdrożenie wymagań standardu ISO zajęło spółce niemal 18 miesięcy.

- Naszym następnym krokiem na drodze wprowadzania najlepszych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy będzie wdrożenie wymagań standardu ISO 45001 we wszystkich naszych centrach dystrybucji w Europie Środkowej - dodaje sieć.