Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Analiza transakcji kartowych: Duże sieci bardziej poszkodowane zakazem handlu niż małe sklepydlahandlu.pl - 4 kwietnia 2019 11:32


Łączna wartość transakcji kartowych (dokonywanych kartami PKO BP), we wszystkich typach sklepów, w okresie od marca 2018 roku do stycznia 2019 r., zwiększyła się o 20 proc. Szybciej rosły obroty w grupie sklepów nieobjętych zakazem handlu – nazwanych sklepami „pierwszej potrzeby” (o ponad 36 proc.) oraz na stacjach benzynowych (o 26 proc.) - wynika z analizy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

PKO Bank Polski na podstawie transakcji realizowanych z użyciem kart debetowych i kredytowych dokonał analizy zwyczajów zakupowych Polaków w kontekście obowiązywania zakazu handlu w niedziele.

Jak informuje MPiT, ponad 24% transakcji bezgotówkowych w Polsce jest dokonywanych właśnie kartami wydanymi przez PKO BP. Opracowanie obejmuje okres od marca 2018 roku do stycznia 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W analizowanym okresie łączna wartość transakcji kartowych we wszystkich typach sklepów zwiększyła się o 20%.

- Warto podkreślić, że szybciej rosły obroty w grupie sklepów nieobjętych zakazem handlu – nazwanych sklepami „pierwszej potrzeby” (o ponad 36%) oraz na stacjach benzynowych (o 26%). Analitycy PKO BP wskazują, że przeciętna wartość transakcji dokonywanej na stacjach benzynowych w niedziele niehandlowe jest wyraźnie niższa niż w niedziele handlowe, co może potwierdzać, że wówczas na stacji pojawia się więcej niż przeciętnie klientów przyjeżdzających po zakupy, a nie po paliwo – oceniają autorzy raportu.

Trzecią grupą podmiotów, którą wyodrębniono, były sieci dyskontowe (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi), gdzie łączna wartość transakcji kartami PKO BP zwiększyła się o 16,6%, czyli wolniej niż przeciętnie. W przypadku sieci odnotowano wzrost wartości średniej transakcji dokonywanej w soboty o 41,3%, ale jednocześnie średnia wartość transakcji kartowej dokonywanej w niedziele (handlowe) zmniejszyła się o 43%.

Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia małych podmiotów w tej analizie, eksperci stworzyli agregat transakcji kartowych wyłączając największe sieci handlowe (Netto, Aldi, Biedronka, Lidl, Carrefour, Tesco, Intermarche, Bricomarche, Kaufland, Auchan (Real), Saturn, Media Markt, Avans, Simply Market, Rossmann, Dino, Leclerc, Eko, Stokrotka, Odido, Leroy Merlin, Piotr i Paweł, Superpharm, Hebe, Castorama, Ikea, Euro RTV AGD).

- W tej grupie zanotowano wzrost obrotów na poziomie 23,5%, co może sugerować, że duże sieci handlowe są bardziej dotknięte ograniczeniami handlu w niedziele niż pozostałe, mniejsze podmioty – czytamy w raporcie.

- Analiza danych transakcji kartowych potwierdziła, że dla handlu detalicznego najważniejszymi dniami są obecnie soboty i piątki. W przypadku soboty zanotowano obroty (dokonywane kartami PKO BP) na poziomie ok. 120% przeciętnego dnia handlowego, zaś w przypadku piątku ok. 114%. Jednocześnie okazało się, że transakcje dokonywane w niedziele handlowe stanowiły ok. 70% przeciętnych transakcji wszystkich dni handlowych tygodnia. Warto również podkreślić, że we wskazanym okresie łączna wartość wszystkich transakcji dokonywanych kartami PKO BP w niedziele niehandlowe była o 63% niższa niż w niedziele handlowe. Jeśli zaś chodzi o liczbę dokonywanych transakcji, to w niedziele niehandlowe było ich o 50% mniej niż w niedziele nieobjęte zakazem handlu – głosi raport.