Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Haitong Bank: Biedronka sporo zyska na 500+ na 1. dziecko i 13. emeryturzedlahandlu.pl - 4 kwietnia 2019 13:22


Wyniki Jeronimo Martins za pierwszy kwartał mogą być słabe, ze względu na efekt kalendarza, silniejszy wpływ zakazu handlu w niedziele i niekorzystny kurs walutowy. Jednak w przyszłości sytuacja powinna się odwrócić i już drugi kwartał przyniesie dwucyfrowy wzrost zysku netto – oceniają analitycy Haitong Banku. Ich zdaniem, na wyniki Biedronki będą miały pozytywny wpływ kolejne transfery socjalne, w tym rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, 13 emerytura i zwolnienia podatkowe.

Analitycy Haitong Banku oceniają, że z programu PiS, którego koszt szacowany jest na 39 mld zł (2 proc. PKB), najważniejsze jest rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, co powinno kosztować budżet 18,5 mld zł. Środki zaczną być wypłacane w lipcu. Natomiast w maju polscy emeryci dostaną dodatkowo 1100 zł (255 euro), jako tzw. 13-tą emeryturę. Ten element programu może kosztować 9-10 mld zł. Zdaniem analityków Haitong Banku, powinien on przynieść wzrost sprzedaży detalicznej już w drugim kw. 2019 r. Kolejne 9-13 mld zł trafi do konsumentów dzięki obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Program powinien rozpocząć się w październiku.

- Spodziewamy się, że ten istotny wzrost dochodu do dyspozycji wpłynie pozytywnie zarówno na sprzedaż detaliczną żywności ogółem, jak i sprzedaż Biedronki. Nawet przy założeniu 20-proc. stopy oszczędności oraz, że na artykuły spożywcze zostanie przeznaczone zaledwie 16 proc. kwoty do wydania szacujemy, że program wydatków socjalnych może zwiększyć wzrost sprzedaży detalicznej żywności i LfL Biedronki o 100 pb w 2019 r. i 80 pb w 2020 r. Naszym zdaniem to całkiem sporo – oceniają analitycy w raporcie.

Jeśli chodzi o wyniki pierwszego kwartału 2019 r., analitycy spodziewają się „płaskiej” sprzedaży Jeronimo Martins, czego powodem będą: późniejsza w tym roku Wielkanoc, większy wpływ zakazu  niedzielnego handlu w Polsce i 2-proc. negatywny wpływ kursów walutowych.

- LfL Biedronki powinien spaść z 1,2 proc. w IV kwartale do -2,0 proc. w I kwartale, ale jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ kalendarza i zakazu handlu w niedziele, powinien on wzrosnąć z 2,5 proc. do 3,1 proc. – przewidują analitycy.

- Ogólnie rzecz biorąc, EBITDA JMT w pierwszym kwartale powinna spaść o 4,5 proc. rdr, na skutek negatywnych efektów kalendarza. (…) EBIT i zysk netto powinny spaść odpowiednio o 12 proc. i 16 proc. W drugim kwartale efekt wielkanocny ulegnie odwróceniu, znacznie powinny też osłabnąć negatywne efekty zakazu handlu w niedziele i kursów walut. To pozwala nam prognozować wzrost zysku netto o 22 proc. w II kwartale i 4 proc. w pierwszym półroczu 2019 r. – oceniają analitycy Haitong Banku.