Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Branża DIY wciąż z deficytem wiedzy w kwestii potencjału punktów sprzedażydlahandlu.pl - 17 kwietnia 2019 10:49


- W sektorze remontowo-budowlanym w Polsce widoczny jest spory deficyt wiedzy w zakresie realnej liczebności i potencjału punktów sprzedaży dla poszczególnych grup asortymentowych. Każdy producent definiuje kanał dystrybucji inną liczebnością - uważa Marcelin Matusiak, Strategic Insight Manager w GfK.

Instytut GfK zbudował mapę atrakcyjności sprzedażowej powiatów w oparciu o liczbę: ludności, budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych, czyli zasób mieszkaniowy), pozwoleń na budowę (2 lata), budynków mieszkalnych oddawanych do użytku (ostatnie 5 lat) oraz siłę nabywczą ludności (w zł). Następnie na mapę naniesiono lokalizacje sieci DIY.

Wyniki analizy pokazały, iż wielkoformatowe sieci DIY skupiały się dotychczas głównie na obsłudze potencjałów aglomeracyjnych. Z kolei sieci DIY, o mniejszym formacie sklepów, z powodzeniem mogłyby obsługiwać również mniejsze miasta o średnim i atrakcyjnym potencjale.

Instytut GfK przeanalizował również dane o podaży punktów tradycyjnych w poszczególnych powiatach, dostępne wśród brokerów baz danych, nakładając na nie własne dane potencjałowe dla powiatów. Główne wnioski z analizy wskazują, iż: tradycyjne punkty sprzedaży lokują się głównie w obszarach zurbanizowanych; powiaty o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym charakteryzują się atrakcyjnymi potencjałami docenionymi już przez dystrybucję tradycyjną; zdecydowana większość punktów sprzedaży znajduje się na obszarach o wysokim potencjale (dobre rozpoznanie lokalnego rynku); właściciele budynków jednorodzinnych znajdują się w bliższej odległości od sklepu tradycyjnego niż od wielkoformatowego sklepu DIY.

- Biorąc pod uwagę dane o podaży punktów tradycyjnych w porównaniu z lokalizacjami sieci DIY, istnieje kilkadziesiąt powiatów, w których siła i potencjał tradycji wydają się być bezdyskusyjne, co przy braku hal DIY oznacza, iż o obszary te powinny bezpośrednio zadbać służby sprzedażowe producentów. Jednocześnie ewidentnie niektóre małoformatowe hale DIY są zlokalizowane w obszarach o niskim potencjale. Z kolei sieciom DIY coraz trudniej znaleźć lokalizacje o atrakcyjnym potencjale i małym nasyceniu dystrybucją tradycyjną - dodaje Marcelin Matusiak.