Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert: Co dziesiąta firma handlowa chce powiększać swoje zespołyKatarzyna Pawlęga, ekspert rynku pracy w obszarze Consumer Goods & Retail w Manpower - 29 kwietnia 2019 14:09


Najnowsze prognozy rekrutacyjne firm z sektora handlu detalicznego i hurtowego potwierdzają optymistyczną sytuację na rynku pracy w tej branży, a obecny kwartał upłynie pod znakiem zwiększonej rywalizacji o kadry.

W drugim kwartale bieżącego roku 13% pracodawców z sektora handlowego będzie powiększać swoje zespoły, tylko 1% planuje je redukować, 80% chce podtrzymać obecną liczbę pracowników, natomiast pozostałe 6% nie ma sprecyzowanych planów, co do zatrudnienia. Z danych tych wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla handlu na drugi kwartał wynosi +12%. Porównując te dane do poprzednich okresów możemy zaobserwować nieznaczny wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do ubiegłego kwartału, gdzie prognoza wynosiła +11% i poprawę o 4 punkty procentowe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, gdy odnotowano wskazania firm na poziomie +8%.

Prognozy rekrutacyjne firm potwierdzają również najnowsze dane dotyczące bezrobocia. W lutym 2019 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,1% i jest to najniższy lutowy wskaźnik bezrobocia zanotowany od 1991 roku. W lutym bez pracy pozostawało 1,018 mln osób i według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w nadchodzących miesiącach bezrobotnych będzie ubywać coraz szybciej.

Ciekawe wnioski płyną również z analizy danych o prognozie zatrudnienia w ujęciu historycznym. W ciągu ostatnich 5 lat sektor handlowy cały czas utrzymuje dodatni dwucyfrowy trend, jeśli chodzi o deklaracje wzrostu zatrudnienia. W większości analizowanych kwartałów odsetek firm handlowych planujących powiększać swoje zespoły jest wyższy niż ogółem odsetek pracodawców w Polsce prognozujących wzrosty zatrudnienia. Można z związku z tym wnioskować, że rynek pracy w sektorze handlowym już od dłuższego czasu jest w dobrej kondycji i cechuje go stabilność oraz odporność na wahania rynkowe. Jednocześnie jest to jeden z sektorów, który najbardziej mierzy się z niedoborem pracowników, głównie posiadających kompetencje sprzedażowe. Nie przewiduje się, że ta sytuacja szybko ulegnie zmianie. Pracodawcy mając świadomość trudności w dalszym ciągu powinni być gotowi na oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń, uatrakcyjnianie oferty benefitów pozapłacowych odpowiadających na realne potrzeby pracowników oraz oferowanie precyzyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Działania firm w kierunku budowania wizerunku dobrego pracodawcy, czyli employer brandingu, zarówno zewnętrznego dla potencjalnych pracowników jak i wewnętrznego dla obecnie zatrudnionych, zdecydowanie powinny stać się standardem dla firm chcących zapewnić sobie odpowiedni kapitał ludzki dla realizacji celów biznesowych.

Rynek handlu w Polsce jest konkurencyjny, obserwujemy konsolidacje branży poprzez fuzje i przejęcia, które mają bezpośredni wpływ na zatrudnienie w tym sektorze. W efekcie tych działań tworzone są nowe miejsca pracy, ale również następują przesunięcia poziome w strukturach i zwolnienia pracowników. Warto podkreślić, że rynek handlu już od dobrych kilku lat ulega znacznym przeobrażeniom w związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży internetowej jak również ogólnego trendu cyfryzacji procesów. Powoduje to rozwój nowych specjalizacji w ramach struktur organizacyjnych i coraz większe zapotrzebowanie na pracowników z obszaru e-commerce i wszelkich działań związanych z marketingiem cyfrowym.

Pracownicy z sektora handlu jak i ci, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w tej branży powinni podchodzić bardzo świadomie i proaktywnie do kształtowania swojej drogi zawodowej. Analizowanie zmian zachodzących na rynku i u swoich pracodawców, gotowość do uaktualniania swojej wiedzy, rozwój nowych kompetencji, w tym coraz ważniejszych dla pracodawców kompetencji miękkich, otwartość na przekwalifikowanie się – takie podejście zdecydowanie pomoże w poczuciu bezpieczeństwa zawodowego na rynku.