Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wojas notuje duże wzrosty przychodówdlahandlu.pl - 8 maja 2019 09:10


Wojas podał, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową w kwietniu 2019 roku wyniosła 24 353 tys. zł i była wyższa o 28,1 % w stosunku do przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku.

W okresie styczeń – kwiecień 2019 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 74 878 tys. zł i była wyższa o 13,6 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w kwietniu 2019 roku wyniosły 19 700 tys. zł i były wyższe o 21,1 % od przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku. Narastająco, w okresie styczeń – kwiecień 2019 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 61 491 tys. zł i były wyższe o 12,8 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.