Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprawozdania finansowe Redanu i TXM za 2018 rok nie otrzymają opinii biegłego rewidentadlahandlu.pl - 22 maja 2019 20:36


Biegły rewident nie wyda opinii z badania sprawozdania finansowego firmy Redan oraz TXM, jej spółki zależnej – poinformowały obie firmy.

Jak podaje TXM, spółka ta otrzymała od biegłego rewidenta informację, iż „w związku z brakiem jednoznacznej możliwości sformułowania wniosku przez biegłego rewidenta, czy przyjęcie przez zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji założenia dotyczącego kontynuacji działalności przez spółkę jest zasadne, biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2018”.

TXM podkreśla, że odmowa wydania opinii oznacza brak opinii zarówno pozytywnej jak i negatywnej oraz wskazuje na brak jednoznacznej możliwości oceny przez audytora przyjętego przez zarząd spółki założenia kontynuacji działalności. 

Z tego samego powodu (brak możliwości oceny przez biegłego rewidenta, czy przyjęcie przez zarząd TXM założenia dotyczącego kontynuacji działalności przez Grupę TXM SA jest zasadne), biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Redan za rok obrotowy 2018.