Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polacy ruszyli na zakupy. Wzrost sprzedaży prawie o 12 proc. rdrdlahandlu.pl - 23 maja 2019 12:10


Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 11,9% (wobec wzrostu
o 4,0% w kwietniu 2018 r.). W porównaniu z marcem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5% - podał GUS.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost w kwietniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 20,7% wobec spadku o 1,9% przed rokiem), podmiotach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 18,2% wobec spadku o 10,4% przed rokiem) oraz w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 13,3% wobec wzrostu o 11,7% przed rokiem).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (o 19,5%).

W okresie styczeń-kwiecień2 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej r/r wyniósł 6,5% (wobec wzrostu o 6,9% w 2018 r.