Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

The Spar Group: Mamy znaczące plany wobec Polski, dwa lata temu chcieliśmy zainwestować w Bać-Poldlahandlu.pl - 31 maja 2019 09:13


The Spar Group Ltd. podkreśla, że firma ma znaczące plany inwestycji w Polsce, opierające się na uwalnianiu potencjału drzemiącego w polskim niezależnym sektorze detalicznym i wspieraniu niezależnych sprzedawców w walce z dużymi sieciami i dyskontami.

The Spar Group Ltd zdecydował się na przygotowanie oświadczenia, w którym przedstawia oficjalne podsumowanie działalności oraz sytuacji The Spar Group Ltd. 

1. Licencja Spar w Polsce

Poprzednia umowa licencyjna na rozwój i zarządzanie siecią Spar w Polsce została podpisana przez SPAR International oraz SPAR Polska. SPAR International wypowiedział umowę ze Spar Polska 22 lutego 2019 r.

W związku z tą sytuacja, The SPAR Group Ltd. (jak i również inne podmioty) wyraziła zainteresowanie uzyskaniem licencji. W konsekwencji 23 kwietnia br. The SPAR Group Ltd. uzyskała licencję.

- The Spar Group Ltd. jest świadoma, iż warunki umów licencyjnych SPAR International, włącznie z ich wypowiedzeniem, podlegają prawu holenderskiemu. Rozumiemy również, że omawiany temat jest obecnie przedmiotem postępowania sądowego w Amsterdamie i oczekujemy na orzeczenie sądu, który wyjaśni nagromadzone niejasności - pisze firma.

2. Bezowocne negocjacje pomiędzy The Spar Group Ltd. oraz Grupą Bać-Pol

The Spar Group Ltd. rozważała inwestycję w Grupę Bać-Pol. W maju 2017 roku, właściciel Bać-Pol-u skontaktował się ze The SPAR Group Ltd., proponując inwestycję w jego przedsiębiorstwo.

The Spar Group rozpoczęła wówczas negocjacje na temat przejęcia pakietu kontrolnego Bać-Pol, a po przeprowadzeniu procedury due dilligence złożyło ofertę kupna spółki. Uzgodnione przez obydwie strony warunki oraz kwota transakcji były jednak uzależnione od uzyskania od Bać-Pol odpowiednich gwarancji na rzecz The SPAR Group odnoszących się do istotnych kwestii.

- Zarząd firmy Bać-Pol nie byli jednak skłonni takich gwarancji udzielić, co w konsekwencji doprowadziło do wycofania oferty The SPAR Group Ltd. oraz wstrzymania procesu inwestycyjnego. Potwierdziliśmy nasze stanowisko w tej sprawie w czerwcu 2018 r. Po otrzymaniu powtórnej propozycji kupna akcji SPAR Polska SA ze strony Bać-Pol, The SPAR Group Ltd. przedstawiła kolejną ofertę pod koniec 2018 r. Rzeczona oferta została jednak odrzucona. Z ubolewaniem przyjęliśmy niedługo później informację medialną o tym, że Bać-Pol wystąpił z wnioskiem o postępowanie sanacyjne i w konsekwencji został objęty nadzorem sądu od dnia 31 grudnia 2018 - czytamy w oświadczeniu.

3. Przeszłe oraz obecne spory prawne

- Reakcja właściciela Bać-Pol-u oraz SPAR Polska, a także podejmowane przez niego działania, są niezgodne z etosem i wartościami marki SPAR oraz nie przystają do standardów działań biznesowych członków sieci SPAR. The SPAR Group Ltd. jest przekonana co do swoich racji w tej sprawie - podkreśla przedsiębiorca.

The Spar Group została poinformowana o wniosku wniesionym przez SPAR Polska w sądzie w Rzeszowie w marcu 2019 r., który został oddalony przez sąd. Po tym sądowym orzeczeniu, ów wniosek został natychmiast wycofany przez spółkę. SPAR Polska postanowiła nie odwoływać się od tej decyzji.

- Następnie firma SPAR Polska podjęła szereg podobnych prób w różnych sądach w Polsce i wiele z nich zostało odrzuconych. The Spar Group oczekuje formalnego doręczenia nakazu od sądu w Katowicach. Po otrzymaniu postanowienia, zapozna się z jego sentencją i odwoła się od tego postanowienia, wyraźnie określając swoje stanowisko i okoliczności zaistnienia sprawy. The Spar Group Ltd. całkowicie odrzuca oskarżenia o jakiekolwiek wykroczenia ze swojej strony i będzie stanowczo bronić swoich racji - czytamy w oświadczeniu.

O sporach i wyrokach zabezpieczających pisaliśmy więcej tutaj.

 4. Plany The Spar Group na polski rynek

The Spar Group Ltd. ma znaczące plany inwestycji w Polsce, opierające się na uwalnianiu potencjału drzemiącego w polskim niezależnym sektorze detalicznym i wspieraniu niezależnych sprzedawców w walce z dużymi sieciami i dyskontami.

- Marka SPAR jest silna i skupia się na oferowaniu usług sprzedawcom detalicznym, tak aby mogli oni oferować lokalnym klientom rzetelną obsługę, wybór, a także produkty wysokiej jakości i świeżości. The SPAR Group jest przekonana co do kluczowej roli polskiego niezależnego sektora detalicznego, a także trwałego zaangażowania The SPAR Group w jego wspieranie, poprzez bliską współpracę ze zrzeszonymi niezależnymi detalistami - deklaruje firma.

Dzisiaj, w Republice Południowej Afryki, The Spar Group ma znaczący udział w rynku, ze sprzedażą na poziomie 4,9 mld euro - dzięki współpracy w 952 niezależnych sklepach SPAR. W Europie doświadczenie The Spar Group w dystrybucji i świadczeniu usług wsparcia dla niezależnego sektora przyczyniło się również do sukcesu rynku małych detalistów. Obecnie spółka zaopatruje 1708 niezależnych sprzedawców detalicznych w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii i Szwajcarii.

Czytaj również:

Spór pomiędzy Spar Polska a Spar International rozstrzygnie sąd w Amsterdamie

Katowicki sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń SPAR Polska wobec SPAR International