Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rank Progress z kredytem na spłatę kredytu za Bramę Pomorzadlahandlu.pl - 10 czerwca 2019 15:21


Zarząd Rank Progress S.A. poinformował, że 10 czerwca br. spółka zależna Progress XXIII Sp. z o.o.  zawarła z mBankiem S.A. umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym związaną z finansowaniem Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach na kwotę w maksymalnej wysokości 22,7 mln euro.

Zgodnie z umową, kredytodawca udzieli kredytobiorcy kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wynikającego m.in. z kredytu zaciągniętego w Alior Bank S.A. związanego z finansowaniem Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, oraz z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom z Grupy Kapitałowej Rank Progress. Termin spłaty kredytu upływa z dniem 10 czerwca 2024 r.