Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Innova wnioskuje do UOKiK o przejęcie firmy z segmentu marketingu internetowegodlahandlu.pl - 11 czerwca 2019 10:43


Fundusz z portfela Grupy Innova chce przejąć CS Group Polska S.A., spółkę świadczącą usługi w zakresie aktywnego marketingu internetowego.

Jak podaje UOKiK, planowana koncentracja polega na przejęciu przez Innova/6 SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu bezpośredniej wyłącznej kontroli nad CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz pośredniej – nad jej podmiotami zależnymi.

Zgłaszający należy do Grupy Innova, grupy funduszy private equity, prowadzącej inwestycje w przedsięwzięcia z różnych sektorów gospodarki w Europie Środkowej. Aktualnie Grupa Innova posiada spółki portfelowe m.in. w Polsce i Słowenii w sektorach, takich jak usługi finansowe, usługi w zakresie obsługi transakcji płatniczych, technologie–media–telekomunikacja (TMT), usługi dla biznesu, sektor spożywczy, usługi transportowe oraz usługi internetowe.