Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

D&B: Polska wśród krajów, w których zwiększyła się liczba upadłościdlahandlu.pl - 11 czerwca 2019 11:35


W 2018 r upadłość w Polsce ogłosiło 1583 firmy. To wzrost o 18 proc. w stosunku do liczby firm, które upadły w 2017 r (1338) – wynika z raportu Dun & Bradstreet Worldwide.

Czterdzieści dziewięć procent (49%) wszystkich krajów branych pod uwagę w Globalnym Raporcie o Bankructwie odnotowało spadek liczby upadłości w 2018 r. (w porównaniu z rokiem poprzednim).

Potencjalne wyzwania gospodarcze, przed którymi stoją obecnie przedsiębiorstwa obejmują: utrzymujące się tarcia handlowe między USA i Chinami, Brexit – wyjście Wielkiej Brytanii z UE oraz spowolnienie wydatków konsumenckich w Chinach.

Mimo, że raport opracowany przez Worldwide Network Dun & Bradstreet wskazuje, że upadłości przedsiębiorstw w dużych gospodarkach spadają, to w 19 krajach nadal odnotowuje się wzrost niepowodzeń biznesowych wśród przedsiębiorstw (41% gospodarek, branych pod uwagę w raporcie)

Taka sytuacja ma miejsce w polskiej gospodarce. W 2018 r upadłość w Polsce ogłosiło 1583 firmy. To wzrost o 18% w stosunku do liczby firm, które upadły w 2017 r (1338).

- Raport Global Bankruptcy jest kolejnym przypomnieniem o ciągłych wyzwaniach, przed którymi stoi wiele firm, w obecnym niepewnym środowisku gospodarczym - mówi Markus Kuger, główny ekonomista Dun & Bradstreet. - Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na 2019 r. zostały skorygowane w dół na początku roku i oczekujemy wolniejszego wzrostu w większości regionów - dodaje.

Jak wynika z raportu upadłościowego wydanego przez Dun & Bradstreet po pierwszym kwartale 2019 r., pomimo rosnących wyzwań gospodarczych, niepowodzenia biznesowe przedsiębiorstw zmniejszyły się na całym świecie.

Globalny raport upadłościowy obejmuje dane dotyczące upadłości z 45 rynków dostarczone do analitykow D&B World Wide przez: Altares, Bisnode, CIAL Dun & Bradstreet, CRIF, D&B Hong Kong, D&B India, D&B Indonesia, D&B Israel, D&B Singapore, D&B Taiwan , D&B Thailand, Dun & Bradstreet US / Canada, D&B UK, Huaxia D&B China, ICAP, Informa, Interfax, Nice D&B i TSR.