Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w radzie nadzorczej Gino Rossidlahandlu.pl - 27 czerwca 2019 18:24


27 czerwca 2019 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Gino Rossi S.A. dokonało zmian w składzie rady nadzorczej poprzez powołanie z dniem 27 czerwca br. na aktualną kadencję nowych członków rady nadzorczej w osobach Marzeny Czapaluk oraz Andrzeja Kondrackiego.

Marzena Czapaluk jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, specjalność finanse i bankowość, gdzie w 1997 r. uzyskała dyplom magistra. W 2010 r. uzyskała tytuł Chartered Certified Accountant przyznany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) z zakresu księgowości. W 2014 r. ukończyła również program Advanced Executive Education w Strategic Leadership Academy, a w 2019 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe „Coaching z elementami psychologii”.
W latach 2001-2012 Marzena Czapaluk pełniła funkcję Dyrektora ds. Finansowych w spółce Max Elektronik S.A. (spółka Grupy Sygnity), jak również w latach 2007-2012 funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Transakcji Kapitałowych (M&A) w spółce Sygnity S.A. Równolegle, w latach 1998-2006 pracowała jako Asystent na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Zarządzania, a w latach 2011-2014 pełniła funkcje członka Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Finexa. Od 2012 r. do czerwca 2015 r. pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Lumel S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki zależnej, a od 1 lipca 2015 r. do 30.05.2019 funkcję Członka Zarządu, CFO w eobuwie.pl SA.

Andrzej Kondracki posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów, które zdobywał w latach 2003 - 2008 m.in. w bankach inwestycyjnych ABN AMRO Corporate Finance sp. z o.o. oraz UniCredit CAIB Poland S.A., następnie będąc członkiem zespołu zarządzającego spółki Netia S.A. w
latach 2009 - 2015 gdzie odpowiedzialny był za obszar m.in. kontrolingu, skarbu, strategii, relacji z inwestorami oraz prowadził projekty z zakresu fuzji i przejęć, a następnie od 2016 roku doradzając wielu podmiotom z różnych sektorów gospodarczych przy strukturyzacji procesów, planowaniu strategicznym i restrukturyzacjach kosztowych oraz pełniąc rolę dyrektora finansowego m.in. dla spółki DrGerard sp. z o.o., grupy kapitałowej Socializer S.A. (w randze członka zarządu) oraz spółki Absolvent.pl sp. z o.o. W 2016 roku Andrzej Kondracki pełnił także m.in. rolę doradcy prezesa zarządu spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a w chwili obecnej pełni rolę doradcy zarządu spółki Optima Logistics Group S.A.
Andrzej Kondracki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finansów i Bankowości, edukację uzupełnił programami z zakresu zarządzania w szkołach Sodertorns Hogskola w Sztokholmie oraz Universita Bocconi w Mediolanie.