Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Średnie obroty w placówce Inter Kram to ponad 2 mln zotychdlahandlu.pl - 6 sierpnia 2010 13:59


- Średnie obroty sklepu samoobsługowego Inter Kram w 2009 roku wyniosły ponad 2 mln złotych. Sklepy te posiadają niższy koszyk zakupowy niż sklepy EKO, ale liczba klientów jest na podobnym poziomie - mówi Jarosław Śmigrodzki, prezes Inter Kram, jednocześnie Wiceprezes Zarządu EKO Holding.

Zarząd EKO Holding 5 sierpnia podpisał umowę zakupu 100 procent udziałów Przedsiębiorstwa Handlowego Inter Kram. Umowa została podpisana po spełnieniu warunków opisanych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów z 21 kwietnia br. tj. przeprowadzeniu badania due dilligance oraz uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

- Przejęcie sieci Inter Kram wzmacnia naszą pozycję w zachodniej Polsce. Sklepy Inter Kram są doskonale znane w miejscowościach, w których funkcjonują i uważane za najważniejszy sklep w okolicy - powiedział Krzysztof Gradecki, prezes zarządu EKO Holding.
Inter Kram prowadzi 36 sklepów, w tym 32 supermarkety samoobsługowe, w województwach lubuskim i wielkopolskim o średniej powierzchni ok. 200m2. Przychody Spółki Inter Kram w roku 2009 wyniosły 76,3 mln złotych a zysk brutto 1,03 mln złotych.

Umowa zakupu została sfinansowana z kapitału pozyskanego z emisji akcji na GPW w marcu 2010 roku i jest kolejnym krokiem w realizacji celów emisyjnych EKO Holding S.A., z których najważniejszymi są działania akwizycyjne i konsolidacyjne na rynku detalicznym i dystrybucyjnym w Polsce. 

W skład Grupy wchodzi blisko 220 sklepów EKO, tworzących jedną z największych sieci supermarketów w Polsce oraz ponad 500 sklepów Rabat, objętych umowami franczyzowymi. Do EKO Holding należy również Polska Grupa Drogeryjna.