Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przychody Wojasa rosną jak na drożdżachdlahandlu.pl - 4 lipca 2019 09:17


Spółka Wojas podała, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w czerwcu 2019 roku wyniosła 23 195 tys. zł i była wyższa o 12,7 % w stosunku do przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku.

W okresie styczeń – czerwiec 2019 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 122 703 tys. zł i była wyższa o 17,0 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku wyniosły 18 135 tys. zł i były wyższe o 12,1 % od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2019 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 97 737 tys. zł i były wyższe o 12,5 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.