Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spar Polska: Nie ma przeszkód do dalszego organizowania przez nas sieci w Polscedlahandlu.pl - 9 lipca 2019 09:28


Rozstrzygnięcie sądu holenderskiego nie przesądza o meritum sprawy głównej, dotyczącej braku skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej, bowiem sprawy głównej w ogóle nie dotyczy, a dotyczy tylko rozstrzygnięcia w sprawie złożonego razem z pozwem wniosku o udzielenie zabezpieczenia - uważa Spar Polska.

Spółka Spar Polska przygotowała oświadczenie w związku z orzeczeniem wydanym przez sąd w Amsterdamie:

- Odnotowaliśmy, że sąd holenderski oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczeń przeciwko SPAR International B.V., jednakże wskazać należy, że spółka SPAR POLSKA SA. jeszcze przed tym rozstrzygnięciem podjęła próbę cofnięcia tego wniosku, wobec wcześniejszego uzyskania zabezpieczenia roszczeń przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Z uwagi na specyfikę postępowania holenderskiego, spółka SPAR POLSKA S.A. musiała uzyskać zgodę na cofnięcie wniosku o zabezpieczenie od SPAR International B.V., który zgody takiej nie wyraził. Rozstrzygnięcie sądu holenderskiego nie przesądza o meritum sprawy głównej, dotyczącej braku skuteczności rozwiązania umowy licencyjnej, bowiem sprawy głównej w ogóle nie dotyczy, a dotyczy tylko rozstrzygnięcia w sprawie złożonego razem z pozwem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Wobec uzyskania przez SPAR POLSKA S.A. zabezpieczenia w Sądzie Okręgowym w Kielcach - zabezpieczenie holenderskie jest zbyteczne i spółka SPAR POLSKA S.A. nie zamierza się odwoływać od orzeczenia sądu holenderskiego oddalającego wniosek o zabezpieczenie, oczekując jednocześnie na merytorycznie zajęcie się przez sąd holenderski pozwem złożonym przez SPAR POLSKA SA - komunikuje sieć.

Spółka uważa, że tym samym uzyskane przez SPAR POLSKA S.A. zabezpieczenia roszczeń przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz Sądem Okręgowym w Katowicach pozostają skuteczne i wykonalne, niezależnie od rozstrzygnięcia sądu holenderskiego, co oznacza, że nie ma przeszkód do dalszego organizowania przez SPAR POLSKA S.A. sieci SPAR na terenie Polski. 

- Powyższe, korzystne dla SPAR Polska rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach są skuteczne i wykonalne. Należy nadmienić, że Sąd Okręgowy w Katowicach w ostatnim czasie oddalił wnioski SPAR International B.V. oraz The SPAR Group Ltd o wstrzymanie wykonania postanowienia katowickiego, nie podzielając argumentacji przeciwników SPAR Polska - dodaje firma.

Czytaj również: Jest rozstrzygnięcie sądu w Amsterdamie w sprawie SPAR Polska vs SPAR International

Przypomnijmy, że zdaniem Spar International spory dotyczące umowy o markę Spar podlegają wyłącznej kompetencji sądu w Amsterdamie, a nie sądów w Polsce.

- Ponieważ umowy licencyjne Spar International podlegają prawu holenderskiemu, spory dotyczące umowy o tę markę podlegają kompetencji sądu w Amsterdamie, a nie sądów w Polsce. Sąd holenderski potwierdził w swoim wyroku z zeszłego tygodnia, że ma jurysdykcję międzynarodową do orzekania w tej sprawie. W swoim wyroku holenderski sąd odrzucił w całości roszczenie Spar Polska przeciwko SPAR International w związku z rozwiązaniem umowy licencyjnej w dniu 22 lutego. Decyzja została wydana przez ten sam sąd, który ostatecznie podejmie decyzję w sprawie głównej i opiera się na obszernych oświadczeniach przedstawionych przez obie strony. Wyrok potwierdza, że ​​w oparciu o dostępne dowody nie jest prawdopodobne, że roszczenia Spar Polska zostaną uwzględnione. (...) Doradcy prawni Spar International uprzedzili już Spar Polska o konsekwencjach "rozpowszechniania nieprawdziwych stwierdzeń" na temat wyników ostatnich orzeczeń sądowych - podała firma na początku lipca.