Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przychody Monnari w I półroczu większe rdr o ponad 13 proc.dlahandlu.pl - 9 lipca 2019 09:44


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade osiągnięte w czerwcu 2019 roku wyniosły ok. 22,8 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (23,2 mln zł) o 1,72 proc. – informuje spółka.

Przychody za czerwiec 2019 r. obejmują ok. 1,3 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017 sp. z o.o.


Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie 2. kwartału 2019 roku wyniosła ok. 63,9 mln zł, a w okresie 1. półrocza 2019 roku ok. 121,5 mln zł. Przychody te były wyższe o odpowiednio 7,21 % i 13,45% od osiągniętych w analogicznych okresach ubiegłego roku (59,6 mln zł za 2. kwartał 2018 roku i 107,1 mln zł za 1. półrocze 2018 roku).

Przychody za 2. kwartał 2019 r. obejmują ok. 3,7 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017 sp. z o.o. W 1. połowie 2019 r. przychody te wynosiły 7 mln zł.