Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Badanie: Kto decyduje o zakupach w gospodarstwach domowychdlahandlu.pl - 11 lipca 2019 14:02


Jak wynika z badania Mindshare Polska, maksymalnie 20 proc. osób decydujących o zakupie nie dokonuje tego zakupu osobiście, z kolei większość decyzji zakupowych podejmuje jedna osoba. W polskich gospodarstwach domowych jest to najczęściej kobieta, chociaż są kategorie, w których to mężczyźni mają wiodące zdanie.

Mindshare Polska wydał raport z ilościowego badania rynku, którego celem była identyfikacja osób podejmujących decyzje zakupowe w gospodarstwach domowych w Polsce w 17 kategoriach produktów i usług. Badanie objęło szerokie spektrum analizowanych kategorii produktowych: od podstawowych produktów spożywczych, przez odzież, kosmetyki, AGD, meble, po usługi telekomunikacyjne. 

Eksperci Mindshare skupili się również na identyfikacji różnic pomiędzy decydentami a kupującymi. Jak się okazuje, można wyróżnić dwie grupy, w których owych różnic prawie nie ma – osoba decydująca jest w ok. 90% przypadków również kupującą:
• w kategoriach FMCG, kosmetyków, leków oraz chemii gospodarczej, w których głównym decydentem i kupującym są kobiety
• w kategoriach technologicznych i specjalistycznych, gdzie przeważający głos mają mężczyźni.

Wśród respondentów powyżej 35 roku życia najwięcej osób niekupujących i niedecydujących samodzielnie o zakupie znajdziemy wśród mężczyzn. Trend jest widoczny szczególnie w zakupie kosmetyków, chemii gospodarczej, a także soków dla dzieci odsetek mężczyzn deklarujących brak zaangażowania zakupem wynosi aż 60%. Konsumenci przodują jednak w decyzjach i zakupach sprzętu RTV, samochodów czy usług telekomunikacyjnych, choć i wtedy bardzo często kobiety są osobami współdecydującymi.

Ilościowe badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie N-1032 internautów, reprezentatywnej dla badanej populacji pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.