Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Czy mikrofirmy zyskają takie same prawa jak konsumenci w relacjach z e-sklepami?dlahandlu.pl - 16 lipca 2019 09:58


Izba Gospodarki Elektronicznej wiąże duże nadzieje z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, który za kilka dni będzie przedmiotem obrad Sejmu. Zauważyliśmy, że w projekcie pojawiło się rozwiązanie, które rodzi nasze duże zaniepokojenie. Chodzi o rozszerzenie niektórych praw przysługujących konsumentom, również na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Może to rodzić problemy, które mogą sprawić, że:

- Pewna grupa przedsiębiorców, np. osoby prowadzące działalność gospodarczą, uzyska szersze uprawnienia, niż te przysługujące konsumentom.

- Będzie bardzo trudno odróżnić konsumenta od nie-konsumenta, co będzie miało wpływ na relację sprzedawca - klient, w której sprzedawca nie będzie wiedział jakie uprawnienia, np. do odstąpienia od umowy czy reklamacji w razie wystąpienia wady (rękojmi) - ma kupujący.

- Mali i średni sprzedawcy internetowi zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami działalności działalności gospodarczej, wynikającymi z kosztów weryfikacji statusu klienta oraz związanych z tym sporów.

W imieniu przedstawicieli polskiej branży e-gospodarki podkreślamy, że zaproponowana zmiana w sposób istotny utrudni prowadzenie działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora e-commerce. Ponadto, planowana regulacja miała mieć skutek odwrotny, czyli zmniejszanie obciążeń i niepewności oraz uwolnienie potencjału do dalszego rozwoju przedsiębiorczości.

Dlatego Izba Gospodarki Elektronicznej przygotowała stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które przesłaliśmy m.in. do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz; Prezesa UOKIK, Marka Niechciała; Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Jacka Sasina; Szefa Zespołu ds. E-commerce, Posła Michała Cieślaka oraz do Prezydium Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, która rozpatrzy projekt i do przewodniczących klubów parlamentarnych.