Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w zarządach spółek z grupy Maximadlahandlu.pl - 16 lipca 2019 13:04


Od 16 lipca Edvinas Volkas, dotychczasowy szef firmy Maxima Grupė w Bułgarii, został mianowany prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Maximy w Estonii. Zastąpi w tym miejscu Marko Põdera. Z kolei Peter Pavlov został mianowany CEO Maxima Bułgaria.

Edvinas Volkas pracuje w firmach Maxima Grupė od 2001 r. W tym czasie zajmował różne stanowiska kierownicze w różnych spółkach grupy, a przez ostatnie cztery lata kierował oddziałem Maxima w Bułgarii. Rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym Maxima Bułgaria osiągnęła dodatnią EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją), podczas gdy przychody wzrosły o 19,4 procent do 132,8 mln euro.

Nowym prezesem Maxima Bułgaria zostanie Peter Pavlov, który jest związany z oddziałem bułgarskim od 2005 r., czyli od czasu jego powstania. Od 2017 r. był natomiast dyrektorem administracyjnym w firmie.