Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Specjał dostał zgodę UOKiK na przejęcie ARJAGOdlahandlu.pl - 19 lipca 2019 16:14


Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez PPHU SPECJAŁ części mienia F.H-U ARJAGO Sp. J M. Żarnecka, J. Gabryś w Kaliszu.


Kalisz to już 17 lokalizacja GK Specjał. Nowy punkt sprzedaży hurtowej znajduje się przy ul. Przybrzeżnej 17. Obiekt dysponuje powierzchnią ponad 4000m2 w tym 300 m2 stanowi chłodnia.
Oddział obsługuje 7 przedstawicieli handlowych. W ofercie oddziału znajduje się 6000 pozycji asortymentowych. Zasięg oddziału stanowi województwo wielkopolskie. Otwarcie nowego oddziału to kolejny krok GK Specjał na drodze do zwiększenia zasięgu firmy, wzrostu obrotów oraz realizacji długoterminowych celów spółki.

Dwukrotny wzrost obrotu SPECJAŁ, rozwój własnych sieci franczyzowych z planem osiągnięcia 10 000 sklepów we własnych franczyzowych, czy zacieśnienie współpracy z producentami – to cele handlowe Grupy Kapitałowej Specjał wyznaczone na lata 2019 – 2021. Specjał realizuje ten plan otwierając oddziały w Radomiu, Zielonej Górze, Lublinie a teraz w Kaliszu.