Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Analitycy sceptyczni wobec planów otwarcia 900 sklepów przez Eurocashdlahandlu.pl - 22 lipca 2019 13:30


Analitycy DM BDM, w raporcie z 22 lipca, podnieśli cenę docelową Eurocashu do 18,1 zł z 17,9 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "redukuj". Raport wydano przy cenie 19,4 zł.

"Bieżące pułapy cenowe uznajemy za mało atrakcyjne, zakładając oczekiwaną przez nas ścieżkę wynikową (kosztowny proces integracji detalu; podwyższona baza w hurcie od drugiego kwartału '19). Zwracamy także uwagę na możliwe opóźnienia w realizacji strategii dla segmentu detalicznego (zapowiedziane otwarcie 900 sklepów do końca ’23 wydaje nam się z bieżącej perspektywy mało realne), wymagający rynek pracy, utratę części kontraktu dla PKN Orlen (stanowi ok. 3 proc. rocznych obrotów) oraz bardzo prawdopodobne wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej" - napisano w raporcie.

"W perspektywie 2Q’19 nie liczymy na istotną poprawę wyników. Pomimo wsparcia ze strony przesuniętych Świąt Wielkanocnych na kwiecień, obawiamy się że negatywnie na prowadzony biznes wpłynęła niesprzyjająca w maju aura. Prognozujemy, że w minionym kwartale Eurocash wypracował ok. 6,1 mln zł przychodów, ok. 123 mln zł EBITDA (wg MSR; wg MSSF 16 ok. 210 mln PLN) oraz 39 mln zł zysku netto" - piszą analitycy.

"W kolejnych kwartałach kluczowa będzie finalizacja integracji segmentu detalicznego, która ma zakończyć się w ’19, oraz rebranding Mili. Istotna jest także wysoka baza w hurcie, co może przekładać się na spowolnienie dynamik przychodów w tym obszarze. Szacujemy, że dystrybutor FMCG osiągnie w ’19 ok. 23,7 mld zł obrotów (+4% r/r), poprawiając równocześnie marżę brutto do 13,4% (efekt podnoszenia cen i zwiększenia detalu w miksie). Raportowana EBITDA’19 powinna wynieść 411 mln zł. W perspektywie przyszłego roku zakładamy 24,6 mld zł sprzedaży, 423 mln zł EBITDA oraz 94 mln zł zysku netto." - dodano.

Materiał został opracowany przez Adriana Górniaka, Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.