Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lewiatan: Pogarsza się wskaźnik koniunktury gospodarczejPAP - 22 lipca 2019 14:54


W wielu branżach koniunktura pogarsza się i nie widać perspektyw na jej poprawę; najlepsze wyniki notuje budownictwo - poinformował w poniedziałek Lewiatan w komentarzu do danych GUS dot. wskaźnika koniunktury w gospodarce.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w poniedziałek, że w lipcu tego roku syntetyczny wskaźnik koniunktury w gospodarce (SI) jest na poziomie zbliżonym do czerwca br., ale na niższym niż w lipcu rok temu.

"Jak podaje GUS w dzisiejszej informacji sygnalnej, ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w lipcu br. wyniósł 101,1, mniej niż przed miesiącem (101,8) i wyraźnie mniej niż przed rokiem (108,9). Jest to wynik obserwowany w marcu 2017, a zatem sporo przed szczytem cyklu w polskiej gospodarce. Wprawdzie GUS sygnalizuje, że to powyżej długookresowej średniej, ale w opinii badanych przedsiębiorstw koniunktura w analizowanych gałęziach pogarsza się i nie widać perspektyw na jej poprawę" - skomentowała ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan dr Sonia Buchholtz.

Jak wskazała, najlepsze wyniki notuje budownictwo; lipcowy wynik (112,2) pozostaje zbliżony do czerwcowego (112,6) i jest nieznacznie niższy od obserwowanego przed rokiem (114,4).

"Na ten wynik wpływa wciąż bardzo korzystny bieżący portfel zamówień (wykorzystanie mocy produkcyjnych 86,8 proc., utrzymuje poziomy sprzed roku), warto jednak zwrócić uwagę na niski poziom przewidywanego zatrudnienia, którego istotnym źródłem pozostają ograniczenia podażowe. Budownictwo pozostaje jedną z tych branż, którym najbardziej doskwiera niekorzystne prawodawstwo w zakresie dostępu do polskiego rynku pracy obcokrajowców" - czytamy.

Zdaniem ekspertki koniunktura w przetwórstwie przemysłowym utrzymuje się na zbliżonym poziomie co przed miesiącem (105,9 względem 106,0), ale wyraźnie niższym niż w lipcu 2018 (113,6).

"Ocena bieżącego portfela zamówień krajowych i zagranicznych systematycznie się pogarsza, podobnie jak przewidywana produkcja. Kiepski wynik niweluje niedobór w zapasach wyrobów gotowych. Trend spadkowy w koniunkturze przetwórstwa potwierdza wykorzystanie mocy produkcyjnych. W lipcu 2019 wyniosło ono 81,8 proc. (podczas gdy przed rokiem 83,5 proc.)" - napisała.

Jak wskazała, warto zauważyć, że najwyższe poziomy cechuje sekcja naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń, a z kolei niskie wśród producentów metali. Jej zdaniem można to interpretować w kontekście próby utrzymania mocy bez inwestycji w nowy sprzęt.

"Handel detaliczny nadal utrzymuje się na poziomach powyżej długookresowej średniej wyznaczanej przez poziom 100 (103,5), a wyraźne spadki widoczne są zarówno w horyzoncie miesiąca, jak i roku (odpowiednio 104,7 i 109,0). Dzisiejsze dane sygnalizują gorszą niż w czerwcu zrealizowaną sprzedaż, utrzymujące się zapasy, a przyszła sprzedaż prognozowana jest nieco bardziej konserwatywnie" - czytamy.

Buchholtz zwróciła uwagę, że wskaźnik ufności w usługach "kolejny miesiąc z rzędu kształtuje się wyraźnie poniżej długookresowego trendu (92,4), co stanowi podobny wynik do obserwowanego w ostatnim kwartale". Wszystkie parametry składające się na koniunkturę w tej branży pozostają negatywne - dodała.

"Ogólna sytuacja jednostek uległa dalszemu pogorszeniu, popyt utrzymuje się na minusie na poziomach z ostatnich miesięcy, podobnie jak prognozy na przyszłość" - podkreśliła ekspertka.