Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UBS: Rewolucja technologiczna nakarmi świat zrównoważonej gospodarkipr, dlahandlu.pl - 30 lipca 2019 10:40


Według ONZ na produkcję żywności na świecie składa się 40 proc. użytkowania gruntów, 30 proc. emisji gazów cieplarnianych i 70 proc. zużycia wody słodkiej. Do 2050 roku, od obecnych ośmiu, liczba ludności na planecie wzrośnie do prawie dziesięciu miliardów, a globalny popyt na żywność ma wzrosnąć o około 60 proc. W tym samym czasie niecały miliard ludzi wejdzie do klasy średniej. Wraz ze stopniowym wyczerpaniem zasobów powstaje wyzwanie  - jak nakarmić rosnącą, urbanizującą się populację bez dalszego niszczenia ziemi.


Podczas gdy zrównoważone rolnictwo, jako jedno z największych wyzwań, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie, świat stoi u progu nowej rewolucji rolniczej - mówi UBS CIO w swoim najnowszym raporcie. Według badań w procesy hodowania, transportowania i konsumpcji, zostaną wdrożone innowacje, takie jak na przykład rolnictwo wertykalne, żywność hodowana laboratoryjnie czy akwakultura alg. Komponenty czwartej rewolucji przemysłowej, takie jak: Big Data, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja, są już integrowane w łańcuch dostaw rolnictwa.

- Koncepcja rolnictwa wertykalnego wymaga 95–99 proc. mniej wody w porównaniu do tradycyjnych metod hodowli. W regionach, w których powszechnie występuje niedobór wody, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest to oczywistą zaletą. Uważamy, że pionowe farmy stanowią również prawdziwą okazję dla inwestorów, którzy chcą włożyć kapitał w zrównoważoną produkcję żywności - powiedział Wayne Gordon, redaktor naczelny raportu i analityk towarowy w UBS Global Wealth Management.

Do niedawna rolnictwo pozostawało w tyle za wszystkimi innymi gałęziami przemysłu pod względem wdrożenia przełomowych innowacji. Penetracja cyfrowa w tej dziedzinie wyniosła zaledwie 0,3 proc. w 2018 roku. Dla porównania, w przypadku sektora finansowego ten wskaźnik osiągnął wartość 2,5 proc., a w handlu detalicznym – 12 proc. Ale ta sytuacja musi się zmienić, ponieważ zgodnie z AgFunder inwestycje w technologię związaną z rolnictwem wyniosły w ubiegłym roku 16,9 mld dol, co oznacza wzrost o 43 proc. od 2017.

CIO UBS przewiduje, że w całym przemyśle rolnym segment technologii o wartości 135 mld dol wzrośnie do rynku wartego około 700 mld dol do 2030 roku, co stanowi roczną stopę wzrostu 15 proc.

Jednocześnie według raportu UBS CIO technologii nie należy postrzegać jako „wroga” naturalnej, rozmaitej i przystępnej cenowo żywności. Zastosowanie nowych technologii przyczyni się do zwiększenia wydajności rolnictwa, zabezpieczenia ochrony środowiska i skutecznego zaspokojenia zmieniających się preferencji konsumentów.

- Dzięki kilku ostatnim tendencjom żywność i rolnictwo przesunęły się na bardziej priorytetową pozycję w programie zrównoważonej gospodarki. Rządy coraz częściej zwracają większą uwagę na 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i porozumienie w sprawie zmian klimatu w Paryżu, co wyraźnie wskazuje na rosnącą świadomość potrzeby zmiany społeczeństwa i gospodarki na zrównoważoną - powiedział James Purcell, szef działu zrównoważonego rozwoju i inwestycji w UBS Global Wealth Management.