Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Warszawski portfel Grupy Atrium wart 1 mld eurodlahandlu.pl - 1 sierpnia 2019 10:33


Atrium European Real Estate Limited ogłosiła wyniki za okres sześciu miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca br. Wartość rynkowa 20 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wynosi 1,7 mld euro, co obecnie stanowi 64 proc. całego portfela 32 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2,7 mld euro.

Warszawski portfel Grupy jest wart 1 mld euro i stanowi 36% całkowitej wartości rynkowej, generując 23% dochodu netto z najmu Grupy, który w danym okresie wyniósł 92,4 mln euro.
Dochód brutto z najmu z polskiego portfela wzrósł o 15,7%, osiągając 57,4 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 49,6 mln), zaś dochód netto z najmu wzrósł o 16,1 %, osiągając 55,1 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 47,5 mln euro).

Współczynnik komercjalizacji według danych EPRA dla obiektów z polskiego portfela pozostał na wysokim poziomie 95,7%.
Poczynione zostały znaczne postępy w realizacji strategii Grupy obejmującej koncentrację na ważnych obiektach w dużych aglomeracjach miejskich. W lipcu 2019 roku sfinalizowano sprzedaż dwóch centrów handlowych w Polsce – Atrium Koszalin w Koszalinie i Atrium Felicity w Lublinie, o łącznej powierzchni najmu około 111.100 mkw., za kwotę 298 mln euro, czyli około 3% powyżej ich wartości księgowej. W czerwcu Atrium nabyło centrum handlowe King Cross za kwotę 43 mln euro. Ten dobrze skomunikowany obiekt, o ugruntowanej pozycji na rynku, o zróżnicowanym tenant-mix i potencjale do przebudowy, stanowi piąty obiekt Grupy zlokalizowany w Warszawie.
W styczniu br. spółka spieniężyła 13% swojego banku ziemi poprzez zbycie gruntu w Gdańsku za kwotę 28 mln euro, co odpowiada około jego wartości księgowej.

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział: - Pierwsza połowa 2019 roku była dla nas kolejnym pomyślnym okresem, w którym podjęliśmy skuteczne działania obrotu kapitałem. Mogliśmy też zobaczyć realne korzyści z modernizacji naszych obiektów – w szczególności tych zlokalizowanych w Warszawie. Nadal koncentrujemy się na wdrażaniu naszej strategii oraz osiąganiu pozytywnych wyników z działalności operacyjnej.