Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spółka Mex Polska zawarła z Grupą Żywiec umowę o wartości 16 mln złdlahandlu.pl - 6 sierpnia 2019 17:33


Zarząd Mex Polska S.A. poinformował o zawarciu znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. Wartość umowy w wysokości 16 mln zł stanowi szacunkowe wynagrodzenie należne Mex Polska od Grupy Żywiec za nadzór nad sprzedażą piwa Grupy przez spółki powiązane Mex Polska oraz za świadczenie dodatkowych usług związanych ze sprzedażą piwa.

Płatność wynagrodzenia zostanie rozłożona w czasie trwania umowy. Ostateczna wartość należnego wynagrodzenia za nadzór i świadczenie dodatkowych usług związanych ze sprzedażą piwa zależna będzie jednak od wolumenu (ilości litrów) zakupionego piwa przez spółki Grupy Mex Polska w czasie trwania umowy - podano w komunikacie.

Mex Polska jest podmiotem dominującym Grupy w skład której, oprócz niego, wchodzi 50 spółek zależnych, powiązanych kapitałowo, umowami franczyzy oraz osobowo. Zgodnie z umową Mex Polska S.A. pełniąc rolę organizatora w ramach swojej Grupy w przedmiotowej umowie podjął zobowiązanie, że podmioty należące do Grupy zakupią piwo Grupy Żywiec i będą sprzedawać w prowadzonych lokalach gastronomicznych uzgodnioną ilości hektolitrów piwa w okresie trwania umowy.