Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dino szuka dyrektora finansowegodlahandlu.pl - 8 sierpnia 2019 10:21


Sieć Dino do jednej ze swoich spółek poszukuje dyrektora finansowego. Nowy dyrektor będzie pracował w centrali firmy w Krotoszynie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za : udział w pracach zarządu, współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych spółki, nadzór nad bezpieczeństwem finansowym (w tym nad zapewnieniem płynności finansowej) nadzór nad zarządzaniem finansami w spółki i nadzór nad procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dino to polska sieć supermarketów. Na koniec czerwca 2019 r. liczyła 1056 sklepów, wobec 849 marketów rok wcześniej. Plany firmy zakładają przekroczenie 1 200 sklepów w 2020 r. Dino w I kwartale 2019 r. odnotowało blisko 23-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, do 1,56 mld zł. Towarzyszył temu wzrost wyniku EBITDA o ponad 26% i dalsza poprawa marży EBITDA (+0,3 pp.). Zysk netto to 66,9 mln zł.