Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Czerwona Torebka sprzedaje nieruchomość za 40,5 mln złdlahandlu.pl - 9 sierpnia 2019 10:43


Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. poinformował, że spółka zależna „Czerwona Torebka spółka akcyjna” Sp.k. zawarła z NCT 110 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z jej treścią, w przypadku ziszczenia się warunków zawartych w umowie przedwstępnej (pozytywne zakończenie due dilligence nieruchomości, niezaleganie w podatkach sprzedającego, brak obciążeń na nieruchomości, możliwość przyłączenia wszystkich mediów, dostęp do drogi, uwarunkowania planistyczne, możliwość realizacji zamierzonej inwestycji przez kupującego), sprzedający w terminie do 18 lutego 2020 r. dokona zbycia na rzecz kupującego nieruchomości położonej w gminie Wolica, za cenę netto 40,5 mln zł powiększoną o stawkę podatku VAT.

Czytaj także: Czerwona Torebka wyprzedaje bank ziemski