Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK zwrócił wniosek o przejęcie nieruchomości Tesco. Zgoda nie jest potrzebna (aktualizacja)dlahandlu.pl - 13 sierpnia 2019 13:48


UOKiK zwrócił zgłoszenie dotyczące przejęcia pięciu nieruchomości należących do Tesco w Polsce przez Snowfinch 19 sp. z o.o. II Sp.k. z siedzibą w Warszawie wspólnie z Zodiac S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Wniosek został zwrócony ponieważ nie zachodziły przesłanki związane z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK.

Sprawa ma status zakończonej, a zwrot zgłoszenia nastąpił 1 sierpnia 2019 r.

Przypomnijmy, w połowie lipca do UOKiK trafił wniosek dotyczący przejęcia przez Snowfinch 19 sp. z o.o. II Sp.k. z siedzibą w Warszawie wspólnie z Zodiac S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad grupą spółek Vistra Limited Partenships z siedzibą w Warszawie. 

Jak napisano we wniosku, przejęcie kontroli miało polegać na nabyciu 100% ogółu praw i obowiązków, odpowiednio, komandytariusza i komplementariusza w spółkach przejmowanych, do których wcześniej zostanie wniesione 5 nieruchomości (każda ze spółek przejmowanych będzie posiadała jedną nieruchomość) - obiektów handlowych zlokalizowanych w różnych miastach Polski, na które składają się powierzchnie przeznaczone na sklep wielkopowierzchniowy prowadzący sprzedaż detaliczną artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku oraz powierzchnie wynajęte pod inne rodzaje sprzedaży detalicznej i usług.

Snowfinch 19 II SPK jest spółką holdingową wspólnie, pośrednio kontrolowaną przez 3 osoby fizyczne – współwłaścicieli szerszej struktury kapitałowej („Grupa 4fi”). Grupy 4fi prowadzi działalność inwestycyjną w ramach EOG (obecnie poza Polską).

Zodiac jest spółką holdingową, należącą do grupy kapitałowej Origami, współkontrolowanej ostatecznie przez 4 osoby fizyczne. Działalność Grupy Origami skupia się na inwestycjach w nieruchomości i inne niż nieruchomości aktywa prywatne. Grupa Origami inwestuje na całym świecie, ale koncentruje się przede wszystkim na aktywach w Ameryce Północnej i Europie (obecnie poza Polską).

We wniosku napisano, że spółki przejmowane będą kontrolowane przez spółkę Tesco Holdings B.V. Tytuły prawne do nieruchomości, które zostaną wniesione do spółek przejmowanych należą na dzień zgłoszenia zamiaru koncentracji do Tesco Polska z siedzibą w Krakowie.